Kokius dokumentus vartotojas turi pateikti kreipdamasis į Komisiją?

2017 03 07

Jeigu Jūs manote, kad yra pažeistos Jūsų teisės ar teisėti interesai ir Jūsų netenkina skundžiamos įmonės atsakymas – turite teisę kreiptis į Komisiją dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo.

Kreipdamiesi į Komisiją dėl ginčo sprendimo privalote pateikti:

- Prašymą nagrinėti ginčą (prašymo išspręsti ginčą formą rasite čia), kuris pateiktas raštu ar elektroniniu būdu. Prašymą pasirašote Jūs ar Jūsų atstovas.
- Skundžiamos įmonės atsakymo į Jūsų kreipimąsi kopiją, jeigu įmonės atsakymas negautas, – Jūsų kreipimosi į įmonę kopiją;
-  Vartojimo sutarties, dėl kurios kyla ginčas, kopiją, jeigu sutartis sudaryta raštu;
-  Išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas;
-  Paprastos rašytinės formos įgaliojimą, jeigu Jums atstovauja atstovas.
- Jeigu Jums atstovauja vartotojų asociacija, – dokumentų, patvirtinančių, kad vartotojų asociacija įregistruota Juridinių asmenų registre ir kad jos steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, kopijas.

Primename, kad vartojimo ginčas yra iš vartojimo sutarties kilęs energijos vartotojo ir energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės nesutarimas.

Į Komisiją Jūs turite kreiptis ne vėliau negu per vienus metus nuo kreipimosi į skundžiamą įmonę.

Neteisminius ginčus energetikos sektoriuje nagrinėjančios institucijos:

    Naujienlaiškio prenumerata