Kada taikomos prijungimo prie elektros tinklų nuolaidos?

2017 07 12

Prijungimo įkainiai vartotojams taikomi, atsižvelgiant į tai, kokiai vartotojų grupei vartotojas priskirtinas. Vartotojo priskyrimas tam tikrai grupei priklauso nuo įrengiamos ar didinamos leistinosios naudoti galios ir būtinybės įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus.
Prijungimo įmokos dydis apskaičiuojamas įvertinus pageidaujamą įrengti ar padidinti leistinąją naudoti galią bei nutiestą ar rekonstruotą elektros tinklo ilgį. 
Konkrečią prijungimo įmoką vartotojui apskaičiuoja operatorius, teikiantis šią paslaugą. Buitiniai vartotojai ar socialiai pažeidžiami vartotojai apmoka 20 procentų Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio.

    Naujienlaiškio prenumerata