Šilumos perdavimas tinklais

Šilumos perdavimas – šilumos pristatymas šilumnešiu šilumos perdavimo tinklo vamzdynais. Šilumos perdavimo tinklas (ŠPT) – sujungtų vamzdynų ir įrenginių sistema, skirta pristatyti šilumnešiu šilumą iš gamintojo vartotojams. Pagal savo paskirtį ŠPT būna: magistraliniai, skirstomieji ir įvadai.
Magistraliniai tinklai jungia šilumos šaltinį ir skirstomuosius tinklus. Pastarieji paskirsto šilumnešį atskiriems vartotojams. Pagal šių tinklų savitarpio ryšį skiriamos šakotoji, žiedinė ir mišri šilumos tiekimo tinklų schemos.