Šilumos paskirstymo principai daugiabučiuose namuose

Centralizuotai tiekiama šiluma daugiabučiams namams išmatuojama ir apskaitoma šilumos apskaitos prietaisu, įrengtu daugiabučio namo įvade. Įvadinis šilumos apskaitos prietaisas matuoja į daugiabutį patiektą šilumos kiekį MWh (megavatvalandėmis) ir parodo, kiek per tam tikrą laikotarpį visas namas suvartojo šilumos energijos.

Įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu apskaitytas šilumos energijos kiekis turi būti paskirstytas, t. y. išdalytas tame pastate esantiems vartotojams. Šilumos paskirstymas gali būti atliekamas tik pagal Tarybos patvirtintus metodus.

Visa šilumos energija, kuri patenka į daugiabutį ir yra apskaityta įvadiniu apskaitos prietaisu, pagal funkcinį jos panaudojimą skirstoma į: 

  • Šilumos energiją šildymui (tik šildymo sezono metu);
  • Šilumos energiją karštam vandeniui ruošti (šildymo ir nešildymo sezono metu);
  • Šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) (šildymo ir nešildymo sezono metu).

Šilumos paskirstymo schema: