Kas yra atsakingas už daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemą?

Pastato bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas atliekantis valdytojas gali būti:

Valdytojai gali vykdyti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą patys, paskirdami atitinkamą kvalifikaciją turintį daugiabučio namo bendrijos atstovą ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktą jų įgaliotą atstovą arba pasirinkdami karšto vandens ir šildymo sistemos prižiūrėtoją. Valdytojas sudaro sutartį su prižiūrėtoju dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo), o  prižiūrėtojas sudaro sutartis su šilumos tiekėju dėl šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams ir su karšto vandens tiekėju dėl karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams.

Prižiūrėtojas atsakingas už:

  • reikiamą temperatūrą butuose,
  • karšto vandens temperatūrą,
  • kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą,
  • vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą,
  • pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.

Taigi daugiabučio gyvenamojo namo bei jame įrengtos bendrąja nuosavybe valdomos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos būklė daugiausia priklauso nuo pastato bendraturčių, valdytojo  bei šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos.