Karšto vandens cirkuliacijos normatyvai

Už šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) šildymo sezono metu vartotojai moka pagal vidutinius energijos sąnaudų normatyvus karšto vandens temperatūrai palaikyti. Šiuos normatyvus tvirtina Komisija.

Karšto vandens temperatūros palaikymo normatyvas nustatomas būstui per mėnesį. Jo dydis priklauso nuo karšto vandens sistemos konstrukcijos, butuose įrengtų vonios šildytuvų konstrukcijos ir galios.