Įsigijote butą iš varžytinių, tačiau buvęs buto savininkas atsisako išsikraustyti. Ar privalote mokėti už šio buto šildymą?

2018 01 24

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties šalys yra šilumos tiekėjas ir buto, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos tiekimo sistemos, savininkas. Tačiau, pagal Lietuvos teismų formuojamą praktiką savininko pareiga atlyginti už į jam nuosavybės teise priklausančias patalpas tiekiamą šilumą negali būti iš anksto siejama tik su jų priklausymo nuosavybės teise faktu.

    Naujienlaiškio prenumerata