Naudingi patarimai

2017 11 13

Kaip elgtis metų gale, kad gamtinių dujų tiekėjas pritaikytų pogrupio, atitinkančio faktinį suvartotų dujų kiekį, tarifą?

Vartotojas už per ataskaitinį laikotarpį suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas turi atsiskaityti per vieną kalendorinį mėnesį po ataskaitinio...
Plačiau