Elektros kaina

Visuomeniniai elektros energijos tarifai (Eur su PVM) nuo 2021 m. sausio 1 d. (visuomeninio elektros energijos tiekimo sutartį galite rinktis, jei nepatekote į I-ąjį liberalizavimo etapą:

 ​