Kas yra atsinaujinantys elektros energijos ištekliai?

Energijos šaltiniai skirstomi į tradicinius (iškastinis kuras) ir atsinaujinančius. Šiuo metu daugiausia naudojamas iškastinis kuras, t. y. gamtinės dujos, akmens anglis, nafta, durpės ir kt. Kadangi iškastiniam kurui susiformuoti reikia daug tūkstančių metų, nuolat naudojami iškastinio kuro klodai senka ir vis mažėja. Be to, deginant iškastinį kurą skatinama klimato kaita, nes į aplinką išmetama daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 

Atsinaujinančių išteklių energija – energija iš AEI: vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių naudojimas technologiškai galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija.

Bendrųjų šalies kuro ir energijos sąnaudų struktūra 2017 m., procentais (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)

AEI naudojimo skatinimas nacionaliniu lygiu numatytas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, o ilgalaikė AEI naudojimo plėtra numatyta Nacionalinėje energetikos strategijoje ir Nacionalinėje AEI plėtros strategijoje. Nacionalinėje AEI plėtros strategijoje nurodyta, kad Lietuvos AEI plėtra laikoma vienu svarbiausių valstybės energetikos politikos prioritetų.

Interaktyvų Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių įvairių jėgainių, naudojančių AEI, žemėlapį, kuriame galima atlikti atrankas pagal vietovę, naudojamą AEI rūšį ir (ar) instaliuotąją galią, galite rasti čia.