Keičiasi šilumos supirkimo tvarka

2018 02 28

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 str. nuostatomis dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje, patvirtino teisės aktus, naujai reglamentuojančius šilumos supirkimą tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų, tiek iš centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėjų. Šie pakeitimai palies 12 šilumos tiekėjų (arba 18 savivaldybių), kurių sistemose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai.

Naujos redakcijos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, taip pat Šilumos kainų nustatymo metodikos bei Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimai įsigalios 2018 m. gruodžio 1 d.

Pagal naują tvarką šilumos supirkimo aukcionas bus organizuojamas 2018 m. gruodžio 20 d., superkant šilumą 2019 m. sausio mėnesiui.

Esminės nuostatos:

• Nustatoma skaidresnė ir aiškesnė šilumos supirkimo aukciono organizavimo tvarka, reglamentuojanti  visas procedūras ir kitus aukciono dalyvių veiksmus. 

• Numatomas dviejų mėnesių į priekį aukciono periodas. Nepriklausomi šilumos gamintojai ir šilumos tiekėjai iš anksto, t. y. prieš du mėnesius, paskelbus aukciono rezultatus ir žinodami šilumos gamybos poreikį konkrečioje sistemoje, galės efektyviai susiplanuoti kuro įsigijimus už ekonomiškiausią kainą.

• Šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų pajamos iš šilumos gamybos veiklos priklausys tik nuo aukciono rezultatų. Rinkos dalyviai, teikdami pasiūlymą aukcionui, turės neviršyti Komisijos nustatytos šilumos supirkimo kainos viršutinės ribos.

• Centralizuotam šilumos tiekėjui ir toliau garantuojamos pajamos už šilumos tiekimo saugumą ir patikimumą (infrastruktūros išlaikymą, rezervų užtikrinimą) bei vartotojų aptarnavimą.

• Įtvirtinami objektyvūs principai, kaip bus nustatoma šilumos supirkimo aukcione viršutinė kainos riba pagal šilumos poreikio pokytį, keičiantis sezonams.

Daugiau apie tai skaitykite čia.

    Naujienlaiškio prenumerata